peržiūrėti

peržiūrėti
péržiūrėti Š, NdŽ, , peržiūrė́ti, páržiūrėti Akm, Krtn, Sg, Bt; D.Pošk, S.Dauk, 1 1. tr. H167, R, R107, , 140, N, LL188, L, Rtr kiaurai matyti, permatyti: Páržiūrimas daiktas, par kurį galì parmatyti kiaurai J. Langus reikia numazgoti, kartais stiklai esti nebeperžiūriami . Mūrai to miesto buvo peržiūrimi ir skaistūs kaip stiklas prš. 2. tr. ŠT319 apžiūrėti: Kad dabar jis ėmė viską gerai peržiūrėtie, tuojaus elnią pamatė Tat. Ką mes tų nuotraukų (nj.) turiam, par dvi dienas nepáržiūrėtum Bt. Juodu péržiūrėjo mane teip dailiai ir nuėjo Slv. Pelėda visus paukščius paržiūrėjus – nė vienas jai teip gražus nebuvęs, kaip tiktai jos pačios vaikas Sln.ŠT289 permesti akimis: Gal nelabai skaitai [laikraščių]? – Paržiūriù Mžš. Grįžęs iš darbo buvau įpratęs dar valandą kitą pasėdėti, peržiūrėti laikraščius J.Jank.patikrinti: Audeklus péržiūrėdavau vilnonius, ar gerai suausta Pv. Párėjom par visą mišką, páržiūrėjom Grz. Reiks péržiūrėt kiaušinius, ką vištos peri Aln. Teip tie tarnai paržiūrėjo ir apsakė, kaip rado DS72(Rs). Priekabiai peržiūri detales . | Sąsiuvinius [mokytojas] peržiūrės pirmadienį V.Bub. | refl. tr.: Dėl visa ko persižiūrėkime savo daiktelius M.Katil.nuodugniai apžiūrėti, patikrinti (ligonį): Jis (daktaras) péržiūrėjo, va, kad mačija, tai tuoj vaistus išrašis PnmR. Daktarai turia páržiūrėt jos sveikatą Jrb. Vešiuos pas daktarą [vaiką], péržiūrės, mažu padės Slv.prk. apmąstyti, įvertinti: Kritiškai peržiūrėti savo ankstesnį kelią . Programos buvo iš naujo peržiūrėtos ir patikslintos . | refl. ŠT290. 3. intr. Mrj, Ėr apsirikti, suklysti žiūrint, apsipažinti: Ko tu, vaikel, žiūri, atsitinka senam žmogui kartais ir páržiūrėt Žg. | refl. BzF203, ŠT353: Pársižiūrėjau aš pati, dovenok Tl. Gal ponas parsižiūrė́jo BM187(Krč). Pérsižiūrėjau, dovanokit, palaikiau jus per savo dėdę Alk. Jau tu pérsižiūrėjai – tave niekas nemojo Gs. O kurs netobulas, tas ir beveik gal kokiame dalyke persižiūrėti Kel1866,30. Ale jis čia šauniai persižiūrėjo LC1878,5. 4. tr. ilgai žiūrint pagadinti, paveikti: Aš laukiau, langą péržiūr[ėj]au Ktv. Aš perrymojau baltas rankeles, aš péržiūrėjau stiklo langelius DrskD209. Pargižiūrėjom langelius, pargivarstėm varines dureles LTR(Ds). 5. tr. nužiūrėti: Akys negeros péržiūrėdavo Lel. 6. tr. nugalėti žiūrint: Ėjom su Jonu žiūrynėn, tai aš jį péržiūrėjau Rdm. \ žiūrėti; apžiūrėti; atsižiūrėti; dažiūrėti; įžiūrėti; išžiūrėti; nužiūrėti; pažiūrėti; paržiūrėti; peržiūrėti; piesižiūrėti; pražiūrėti; prižiūrėti; razžiūrėti; sužiūrėti; užžiūrėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • peržiūrėti — péržiūrėti vksm. Péržiūrėjau visùs kampùs, padėjimus, ir neradaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • peržiūrėti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda ↑žiūryklei iškviesti. Daugelyje failų ir katalogų tvarkymo programų (pvz., „Norton Commander“, „Total Commander“) žiūryklė iškviečiama klavišu F3. atitikmenys: angl. view ryšiai: dar žiūrėk –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • view — peržiūrėti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda ↑žiūryklei iškviesti. Daugelyje failų ir katalogų tvarkymo programų (pvz., „Norton Commander“, „Total Commander“) žiūryklė iškviečiama klavišu F3. atitikmenys: angl. view ryšiai: dar… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • clipboard viewer — iškarpinės žiūryklė statusas T sritis informatika apibrėžtis Programa, naudojama ↑iškarpinės turiniui peržiūrėti ir tvarkyti. Daugelis operacinių sistemų turi integruotų iškarpinės žiūryklių, kurios leidžia ne tik peržiūrėti į iškarpinę įdėtus… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • clipbook viewer — iškarpinės žiūryklė statusas T sritis informatika apibrėžtis Programa, naudojama ↑iškarpinės turiniui peržiūrėti ir tvarkyti. Daugelis operacinių sistemų turi integruotų iškarpinės žiūryklių, kurios leidžia ne tik peržiūrėti į iškarpinę įdėtus… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • iškarpinės žiūryklė — statusas T sritis informatika apibrėžtis Programa, naudojama ↑iškarpinės turiniui peržiūrėti ir tvarkyti. Daugelis operacinių sistemų turi integruotų iškarpinės žiūryklių, kurios leidžia ne tik peržiūrėti į iškarpinę įdėtus duomenis (iš dokumentų …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • peržiūrėjimas — sm. (1) Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; N, LL205, paržiūrėjimas (1) Krš; D.Pošk, S.Dauk 1. → peržiūrėti 2. ║ Ir nutarėm atvažiuot an peržiūrėjimo prieš vestuves Rud. Supjaustymas ir peržiūrėjimas viso kūno R18, MŽ24. ║ Normų peržiūrėjimas ETŽ. Peržiūrėjimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Integruotos žuvininkystės duomenų informacinės sistemos interneto svetainė — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Interneto svetainė, iš kurios jungiamasi prie Integruotos žuvininkystės duomenų informacinės sistemos ir kuri skirta žuvininkystės duomenims įvesti, redaguoti ir peržiūrėti, taip pat… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • highlight changes — taisinių žymėjimas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Dokumento nuostata, kai jį taisant (ką nors iškerpant, įdedant, pakeičiant) išlieka ir tai, kas buvo prieš taisant, ir abu variantai skirtingai pažymimi: nuspalvinami, pabraukiami ir… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • taisinių žymėjimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Dokumento nuostata, kai jį taisant (ką nors iškerpant, įdedant, pakeičiant) išlieka ir tai, kas buvo prieš taisant, ir abu variantai skirtingai pažymimi: nuspalvinami, pabraukiami ir pan. Žymėtuosius… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”